11 Nisan 2013 Perşembe

Tarım (Ziraat) Hakkında Bilgi

Tarım (Ziraat) Hakkında Bilgi
Tarım (Ziraat) Nedir?


Tarım; (Ziraat) Bitkisel ve Hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasına denir. Diğer bir ifade ile, insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü tarımsal-hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.

Bu bilim dalı bilimsel bilginin yanısıra özel yetenek ve önsezi gerektirir. Uygulamalı bir bilim dalı olup, Amacı insanların yararına ekonomik değerler elde etmektir.
Tarım, iki temel üretim dalından oluşur. Bunlar:
1. Bitkisel Üretim
2. Hayvansal Üretim
Bu iki temel tarımsal üretim dalı ve hatta tanımları arasındaki tek ayrım, kullandıkları materyalin birinde bitki ötekinde ise hayvan materyali oluşudur.
Hayvansal üretimi tarımın dışında kabul etmek, günümüz gerçeklerine aykırı ve çağın gerisinde kalmış bir görüştür ve ancak geri kalmış ya da gelişmekte olan toplumlarda geçerlidir. Çünkü bu iki temel üretim kolu, birbirine gereksinimi olan, birbirini tamamlayan ve destekleyen iki üretim dalıdır.
Bitkisel Üretim
* Tarla Bitkileri
+ Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği
+ Sert çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği
+ Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği
+ Akdeniz Tropik ve Subtropik Meyveler Yetiştiriciliği
o Sebze Yetiştiriciliği
o Bağ Yetiştiriciliği
o Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
o Meyve Yetiştiriciliği
o Pamuk Yetiştiriciliği
o Üzüm Yetiştiriciliği
Hayvansal Üretim
* Sığırcılık
* Atçılık
* Koyunculuk
* Besicilik
* Kanatlı Hayvan ve Yetiştiriciliği
* Arı Yetiştiriciliği
* İpek Böcekçiliği
* Kürk Hayvancılığı
* Su Ürünleri
* Ev Hayvancılığı
* Kırsal Kalkınma Destekleri - Teşvik ve Yatırımlar
* Kooperatifçilik
* Organik Tarım
* Örtüaltı Yetiştiriciliği
* Tarım Ekonomisi
* Tarımsal Mekanizasyon
* Tarım Tedarik
* Tarım Teknolojisi
* Tarımsal Yapılar ve Sulama
* Toprak Analizi ve Gübreleme
* Toprak Bilgisi
* Topraksız Tarım
* Zirai İlaçlama Teknikleri
gibi Tarım Gıda ve Hayvancılık sektörlerinde kolektif üretim, kalkınma ve istikrar için var olması gereken disiplinlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sponsor