12 Nisan 2013 Cuma

Süt Humması (Hipokalsemi) İle ilgili Bilgi

 Süt Humması (Hipokalsemi) İle ilgili Bilgi

Süt humması, kan kalsiyum seviyesini düzenleyen paratroid hormonunun doğum sonrası işlev gösterememesi sonucunda oluşur. Doğum felci daha çok yüksek süt verimli sığırlarda doğum sonrası görülen metabolik bir hastalıktır. Hayvan doğum yaptıktan sonra sağıldığı için sütle birlikte vücuttan fazla miktarda kalsiyum dışarı verilmektedir. Bu hastalığın en önemli çıkış sebebi kandaki iyonize kalsiyumun doğumdan hemen sonra ilk süt verimiyle beraber azalmasıdır. Genetik yatkınlık, doğum öncesinde hayvanların yanlış beslenmeleri, yüksek süt verimi, kalsiyumca zengin yemlerle fazla beslenme, mera ve rasyonun magnezyum miktarı hastalık oluşumunda önemli etmenlerdir. Doğum haricinde hipoprotidemi,renal yetmezlik,hipoparatiroidi,pankreatit,malabsorbsiyo n sendromu gibi durumlarda da görülebilir.

Doğuma 6-8 hafta kala kuruya çıkarılan hayvanlar bu süre boyunca hiç sağılmadığından kan kalsiyum seviyesi yüksektir ve paratroid hormonunun salıverilmesine vücut tarafından ihtiyaç duyulmamaktadır. Böylece git gide paratroid hormonu tam bir dinlenme dönemine girerek doğum sonrası fonksiyonlarını gösterememektedir.
Hayvan doğum yaptıktan sonra sağıldığı için sütle birlikte vücuttan fazla miktarda kalsiyum dışarı verilmektedir. Kan kalsiyum seviyesini ayarlamak için o an paratroid hormonu devreye giremez ve süt humması da dediğimiz doğum felci gerçekleşir. Bu yüzden gebe hayvanlar kalsiyumca fakir fosforca zengin yemlerle beslenmelidir. Tedavisi: (semptomatik) 1.Acil kalsiyum verilmesi 2.Çeşitli kalsiyumların ve D vitamini preparatlarının verilmesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sponsor